DA Converters: DA Converters

NameNotesRetailAverage
DAC-IT
Dac-It X
iDAC
sonaDAC

Speakers: Full-Range

NameNotesRetailAverage
D14

DA Converters: Headphone Amps/DACs

NameNotesRetailAverage
Nova65SE

Speakers: Monitors

NameNotesRetailAverage
D4
D5
Design 4pr, 4in woof, 1in twtr, 22 lbs
Design 4 LCRctr, 2-4in woofs, 1in twtr
Design 5pr, 5in woof, 1in twtr
M24