Speakers: Monitors

NameNotesRetailAverage
C-100ctr, 2-4in woofs, 1in twtr, 7 lbs
HCM-1pr, 5in woof, 1in twtr, 10 lbs
HCM-2pr, 4in woof, 1in twtr, 8 lbs
S-100pr, 4in woof, 1in twtr, 6 lbs
Solid Monitorpr, 5in woof, 1in twtr, 10 lbs

Speakers: Subwoofers

NameNotesRetailAverage
PB-100powered, 10in woof, 26 lbs